792 lượt xem

Công bố chứng nhận Bambio đảm bảo chất lượng

Chứng chỉ chứng nhận hệ thống Quản lý An toàn thực phẩm của Công ty cổ phẩn ANABIO Research & Development được đánh giá và phù hợp với các tiêu chuẩn TCVN 5603:2008 (CAC/RCP 1-1969, Rev.4-2003) (GMP) cho lĩnh vực Sản xuất và Kinh doanh sản phẩm Probiotics

Chứng chỉ chứng nhận hệ thống Quản lý An toàn thực phẩm của Công ty cổ phẩn ANABIO Research & Development được đánh giá và phù hợp với các tiêu chuẩn ISO 22000:2005 cho lĩnh vực Sản xuất và Kinh doanh sản phẩm Probiotics

Phòng thí nghiệm trọng điểm Công nghệ enzym và protein xác nhận là đơn vị cung cấp cho công ty cổ phẩn ANABIO Research & Development các dịch vụ quản lý chất lượng, nghiên cứu và phát triển các sản phẩm trợ sinh (probiotics).

Cục An toàn thực phẩm – Bộ Y tế thông báo tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm Bambio đạt tiêu chuẩn của nhà sản xuất số 06/2018/ANABIO

Để lại SĐT dược sỹ sẽ tư vấn ngay cho bạn!